DTUBasen

Skift adgangskode

Brug denne funktion til at skifte din adgangskode på din DTU-konto. Din adgangskode vil herefter blive opdateret i DTU’s IT-systemer. Bemærk at enkelte lokale IT-systemer kan bruge en lokal adgangskode, som også skal skiftes lokalt. Skriv dit brugenavn, din nuværende adgangskode og den nye adgangskode (to gange) og klik derefter på knappen ”Skift password”. Når du har klikket på knappen, vil du få en kvittering for om skiftet af din adgangskode er gået igennem. Kan du ikke få lov til at skifte din adgangskode, eller forstår du ikke evt. fejlbeskeder så kan du kontakte Arcanic support på dtu@arcanicsupport.dk eller telefon 69 17 22 70.

Brugernavn
Nuværende password:
Nyt password:
Nyt password (igen):

  

Din nye adgangskode skal opfylde følgende regler:

  • Adgangskoden skal indeholde mindst 12 og højst 50 tegn (a-Z, 0-9, {-,.,_,=,?,!,+}).
  • Undgå at bruge dit fornavn, efternavn eller bruger-ID som en del af din adgangskode, da dette vil medføre problemer med at logge ind på nogle systemer og tjenester på DTU, især Windows-tjenester.
  • Du må ikke bruge tal-sekvenser som fx "123" eller "654".
  • Du må ikke gentage samme bogstav/tal tre eller flere gange i træk fx "aaa" eller "000".


DTU har brug for din hjælp med at højne Informations-Sikkerheden:
  • Du skal aldrig oplyse din adgangskode til nogen som helst.
  • Koden er helt personligt og privat.
  • Det skal behandles ligesom pinkoden til dit Dankort, som hverken din chef, dine kolleger eller IT-afdelingen må kende.
  • DTU vil aldrig bede dig om at oplyse din adgangskode.


Husk at skifte passwords på alle enheder

Så snart du har skiftet dit password, skal du huske at opdatere til det nye password på alle de andre apparater, der stadig benytter det gamle password. Det er f.eks. din mobiltelefon eller tablet, hvis den benyttes til at tjekke din DTU-e-mail. Hvis dette ikke sker, kan du risikere, at din konto bliver spærret midlertidigt pga. de mange fejlende loginforsøg med dit gamle password.


Har du glemt dit password? Nulstil det via MitID

Hvis du er studerende og dit cpr-nummer ikke er registreret i DTUBasen, eller du endnu ikke har et cpr-nummer, skal du kontakte Studieadministrationen for at få et nyt password.
Hvis du ikke er studerende og dit cpr-nummer ikke er registreret i DTUBasen, eller du endnu ikke har et cpr-nummer, bedes du kontakte DTUBasen-administrator på dit institut for at få et nyt password. Se institutoversigt på https://www.dtubasen.dtu.dk/department_overview.aspx